Anatole France

Sve su promjene tužne, čak i one koje najviše želimo, jer ono što ostavljamo, to je dio nas samih; treba umrijeti za jedan život da bi se ušlo u drugi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate