Rabindranath Tagore

Ja ne mogu izabrati ono što je najbolje. Najbolje bira mene.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate